เอดะแดน.คอม
 
Home | ดอกไม้ | Gallery ภาพถ่าย | เทคนิคการถ่ายภาพ | เทคนิคการแต่งภาพ | สินค้าอุปกรณ์เสริมกล้อง | Wallpaper
 
 

วัดบางพระ เดิมชื่อวัดปากคลองบางพระ ตั้งติดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี (แม่น้ำท่าจีน) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ต.บางฟ้าแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วัดบางพระเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปี ๒๒๒๐ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในละแวกนี้มาช้านาน

เจ้าอธิการหิ่ม อินฺทโชโต เจ้าอาวาสวัดบางพระในสมัยนั้น ชักชวนพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้าน มาร่วมกันดำเนินการก่อพระสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมา ในละแวกคุ้งน้ำ นครชัยศรี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๐

เมื่อหลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระ ท่านได้ทำการพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ โดยท่านได้ทำการบูรณะอุโบสถหลังใหม่ เป็นพระอุโบสถคอนกรีต นอกจากนี้ยังทำการบูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เพื่อเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาไว้อีกมากมายจวบจนสิ้นสุดชีวิตของท่าน

หลวงพ่อสำอาง ปภสฺโร เจ้าอาวาสรูปปัจุบัน ได้ดำเนินรอยตามปฏิปทานของอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระองค์ก่อนๆ ได้ทำนุบำรุงพัฒนาวัดด้วยดีตลอดมา และในปี ๒๕๔๙ ได้ร่วมกันกรมศิลปากร ดำเนินการบูรณะอุโบสถหลังเก่าจนมีสภาพที่ดีจนถึงปัจจุบันนี้

1 2
 
กลับหน้าหลัก Gallery
 
 
easy tracking