เอดะแดน.คอม
 
Home | ดอกไม้ | Gallery ภาพถ่าย | เทคนิคการถ่ายภาพ | เทคนิคการแต่งภาพ | สินค้าอุปกรณ์เสริมกล้อง | Wallpaper
 
 

วัดเขาอิติสุคโต

ตั้งเมื่อ   พ.ศ.๒๔๘๐   เดิมเป็นสำนักสงฆ์   หลวงพ่อโอภาสี ได้ธุดงค์มาพบสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม      หลวงพ่อโอภาสีจึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาหลวงพ่อกบซึ่งเป็นเพื่อนสหธัมมิก  ว่าสถานที่แห่งนั้นสำควรก่อสร้างสำนักสงฆ์   จึงได้ให้หลวงพ่อชื้น  วัดเพลงวิปัสสนา  ส่งลูกศิษย์  คือ  พระนคร  อํสุมาลี   และหลวงพ่อสารภี  (ผัก)และได้เริ่มสร้างวัดเขาอิติสุคโตได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง  สถานที่ตั้งวัดอยู่บนเนินเขาสูง  ด้านหน้าห่างจากพระราชวังไกลกังวล  ๒  กิโลเมตร  และพระนคร อํสุมาลี ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโตเมื่อ  พ.ศ.๒๕๐๘  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  ต่อมาพระอธิการนคร   อํสุมาลี  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอ  เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้รับพระราชทินนามว่า  พระครูประเวทย์วรญาณ ได้มรณภาพ  เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน พ.ศ.๒๕๓๘  จากนั้นพระอธิการปรีชา  ธนวฑโก ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.๒๕๓๙  ในขณะที่พระอธิการปรีชา  ธนวฑโก  เป็นเจ้าอาวาสได้ก่อสร้าง  อาคาร  วิหาร   พระพุทธรูปฯต่อจากหลวงพ่อนครอย่างไม่ย่อถ้อต่อความเหน็ดเหนื่อยและมีความเจริญ  ทั้งด้านการก่อสร้างและนำพาพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม   ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูบรรพตพัฒนคุณเมื่อ  พ.ศ.๒๕๔๗

 
กลับหน้าหลัก Gallery
 
 
easy tracking