เอดะแดน.คอม
 
Home | ดอกไม้ | Gallery ภาพถ่าย | เทคนิคการถ่ายภาพ | เทคนิคการแต่งภาพ
 
 
 
ถนนอุทยาน-ถนนอักษะ เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย3ในเขตทวีวัฒนา กทม. - ถนนพุทธมณฑลสาย4ในอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม มีระยะทาง 4 กม. พร้อมด้วยทัศนียภาพทื่สวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทย โดยมีไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้ใหญ่ตลอดสองข้างทาง ริมถนนติดตั้งเสาไฟเป็นรูปหงส์ 979 ต้น เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความาสวยงามที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งในประเทศไทย

ถนนอักษะเป็นชื่อเดิมก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานชื่อใหม่เป็น "ถนนอุทยาน" ถนนอุทยานเป็นถนนที่สร้างมุ่งไปทางพุทธมณฑลซึ่งได้เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ.2498 สมัยที่จอมพลป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ (พ.ศ. 2500) โดยเริ่มดำเนินการเวนคืนที่ดินของราษฎรเพื่อสร้างถนนตั้งแต่พ.ศ.2494 แต่การก่อสร้างพุทธมณฑลและถนนอักษะได้หยุดชะงักไป และได้รับการอนุมัติให้ลงมือก่อสร้างในสมัยที่นายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ถนนสายนี้มีความกว้าง 90 เมตร ยาว 3,861 เมตร ประกอบด้วยช่องทางจราจรรวม 10 ช่องจราจร แยกการจราจรขาเข้าและขาออกจากกันด้านละ 3 ช่องทางและทางคู่ขนานอีกด้านละ 2 ช่องทาง ส่วนแนวกึ่งกลางถนนสร้างเป็นสระบัวหลากสีมีขนาดกว้าง 18 เมตร ส่วนทางเดินเท้าริมถนนยังมีช่องทางจักรยานกว้าง 2 เมตร ตลอดแนวทั้ง 2 ฝั่ง และบนเกาะกลางถนนยังได้จัดให้มีทางเดินเท้าเพื่อชมความงดงามของถนนไปตลอดแนว บริเวณสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา และคลองบางพรหม ยังถูกตกเเต่งด้วยสระน้ำพุยกระดับและราวสะพานถูกประดับประดาไว้อย่างสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้ใหญ่ ในพุทธศาสนาเพื่อสร้างความร่มรื่นสบายตาให้แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 1,068,987,571 บาท
***ถนนอุทยานมีความสวยงามมากในยามค่ำคืน แสงไฟจากเสาไฟรูปหงษ์จะแข่งขันกันส่องแสงกันอย่างงดงาม ในบรรยากาศเย็นสบาย มีการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างไว้บนปากหงษ์ของเสาไฟ เหลืองอร่ามตระการตา ในยามค่ำคืนตลอดแนวโครงการ คือ ตั้งแต่ทางตัดพุทธมณฑลสาย 3 ไปยังพุทธมณฑลสาย 4 ที่แสดงถึงความเป็นไทย ที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ้งนับเป็นการผสมเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าถนนทั่วไป
1 2
 
กลับหน้าหลัก Gallery