เอดะแดน.คอม
 
Home | ดอกไม้ | Gallery ภาพถ่าย | เทคนิคการถ่ายภาพ | เทคนิคการแต่งภาพ | สินค้าอุปกรณ์เสริมกล้อง | Wallpaper
 
 
ผีเสื้อจรวดเขียวยี่โถ หรือผีเสื้อจรวดเขียวพุด เป็นผีเสื้อจรวดขนาดกลางค่อนข้างใหญ่มีเขตแพร่กระจายในเอเชียและแอฟริกา ตัวหนอนกินใบพืชหลายชนิด ได้แก่พุด ยี่โถ ม่านบาหลี และอาจจะกินชวนชม พญาสัตบรรณด้วย ตัวหนอนมีสีเขียวอ่อนปนฟ้า และสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปนเหลืองเมื่อใกล้เข้าดักแด้ ดักแด้ใช้เศษพืชคลุมตัวมักอยู่ตามพื้นดิน
กลับไปหน้าหลักผีเสื้อ
 
กลับหน้าหลัก Gallery
 
 
easy tracking