Gallery ดอกมะลิน้ำ

 
 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sagittaria japonica Hort. Ex Vilm

วงศ์ Alismataceae

ลักษณะทั่วไป

เป็น ไม้น้ำที่อยู่ในน้ำนิ่ง และมีน้ำขังตลอด ใบลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ท้ายเว้าเข้ามาถึงก้านใบลักษณะเป็นแฉก ก้านใบสูงขึ้นเเหนือน้ำประมาณ 1-2 ฟุต กลีบดอกเป็นสีขาว ซ้อนกันหนาแน่น ในก้านดอกก้านเดียวอาจมีหลายดอก ก้านดอกอาจยาวกว่าก้านใบได้ถึง 1 ฟุตเลยทีเดียว สามารถขยายพันธ์ุโดยการแยกหน่อไต้ดิน

 
 
กลับหน้าหลักดอกไม้
 
Home ดอกไม้ เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการแต่งภาพ สุขภาพ เคล็ดลับน่ารู้ สาระน่ารู้ ดวง สมุนไพร เมนูจานเด็ด ขนมหวาน น้ำพริก ผักเพื่อสุขภาพ