Gallery ดอกพู่ระหง

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus schizopetalus  (Dyer.) Hook.f.

ชื่อสามัญ Fringed Hibiscus, Coral Hibiscus

วงศ์ Malvaceae

ชื่ออื่น : ชุมบาห้อย (ปัตตานี) พู่เรือหงส์ หางหงส์ (ภาคกลาง)

ถิ่นกำเนิด แอฟริกาตะวันออก เคนยา แทนซาเนีย และตอนเหนือของโมซัมบิก

ลักษณะทั่วไป

ไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร  ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมนขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบบางสีเขียวเป็นมัน ดอก ดอกสีแดง ออกเดี่ยวตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกชั้นเดียวแผ่โค้งไปด้านหลับ ขอบกลีบหยักเว้าลึกเป็นแฉกๆ ดอกห้อยลง เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านเกสรเชื่อมกัน เป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมีย อับเรณูติดที่บริเวณปลายดอก เกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 5 แฉก โผล่พ้นเกสรเพศผู้ ออกดอกตลอดปี

การขยายพันธุ์

การปักชำ การตอนกิ่ง การติดตา วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การปักชำ การตอน

การปลูก

1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 12-18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1: 1 : 1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถาง 1:2 ปี/ครั้งเพราะการขยายตัวของทรงพุ่มโตขึ้นและเพื่อเปลี่ยนดิน ปลูกใหม่ ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป

2.การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนโบราณนิยมปลูกไว้เป็นแนวรั้วรอบบ้านหรือบริเวณสวนหน้าบ้าน ขนาดหลุมปลูก30 x 30 x30เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ดินร่วนอัตรา 1:2 ผสมดินปลูกวิธีนี้ผู้ปลูกสามารถตัดแต่ง ทรงพุ่มให้เหมาะสมตามความต้องการได

การดูแล

แสง                         ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                            ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน                          ชอบดินร่วนซุย มีความชุ่มชื้นสูง

ปุ๋ย                          ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ 1-2 ครั้ง/ เดือน

 
โรค                           ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะเป็นไม้ที่ทนทานต่อโรคพอสมควร

แมลง                        เพลี้ยต่าง ๆ

อาการ                      
ถูกดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ใบเป็นรูใบแคระแกร็น ใบเหลืองและแห้งเหี่ยว

การป้องกัน
              รักษาความสะอาดบริเวณแปลงปลูก

การกำจัด                  ใช้ยาเซวิน อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก

 
 
กลับหน้าหลักดอกไม้
 
Home ดอกไม้ เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการแต่งภาพ สุขภาพ เคล็ดลับน่ารู้ สาระน่ารู้ ดวง สมุนไพร เมนูจานเด็ด ขนมหวาน น้ำพริก ผักเพื่อสุขภาพ