Gallery ดอกใบนาค

 
 

ชื่อสามัญ                 P. kewense

ชื่อวิทยาศาสตร์         Pseuderanthemum atropurpureum.

วงศ์                        ACANTHACEAE

ชื่ออื่นๆ                   นาคนอก ทองสัมฤทธิ์

สักษณะทั่วไป

ใบนาคเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นพุ่ม ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาออกจากโคนต้น และเจริญพุ่งตรงขึ้นไปข้างบน ลำต้นกลมเล็กสีขาวปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ ๆ รงกันข้ามลักษณะใบคล้ายรุปหอกปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบพื้นใบมีสีเขียวอมม่วงสีขาวม่วงสีชมพูเข้มปนคละกันไม่เป็นระเบียบขนาดใบกว้าง
ประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อสั้นออกตามส่วนยอดลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร โคนหลอดจะมีกลีบดอก 3 กลีบ ปลายดอกบานมีสีม่วง

การปลูก

1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ใช้กระถางทรงสูงขนาด 10-14 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : แกลบผุ :     ดินร่วนอัตรา1:1:1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถาง1-2 ปี/ครั้งเพราะการเจริญเติบโตของทรงพุ่มโตขึ้นและเพื่อเปลี่ยนดินปลูก  ใหม่ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป
2. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน โบราณนิยมปลูกไว้บริเวณสวน เพราะจะได้เป็นเสน่ห์แก่บ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1:2 ผสมดินปลูก:

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงแดดอ่อน รำไร

น้ำ                            ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง การให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน                           ชอบดินร่วนซุย มีความชื้นสูง

ปุ๋ย                           ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ 4-5 ครั้ง/ปี
                                
การขยายพันธ์            การปักชำ การเพาะเมล็ด วิธีที่นิยมและได้ผลดี การปักชำ
      
โรคและแมลง            ไม่ค่อยพบและมีปัญหาเรื่องโรค แมลง จะพบไรแดง

อาการ                      ใบสีเหลือง และแห้งเป็นจุดสีน้ำตาล

การป้องกันกำจัด         รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ปลูก ใช้กำมะถ้นผง หรือ    ฉีดพ่นด้วยยาไอโซทอกซ์ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลากยา

 
Web Page Counter
 
กลับหน้าหลักดอกไม้
 
 
 
Home ดอกไม้ เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการแต่งภาพ สุขภาพ เคล็ดลับน่ารู้ สาระน่ารู้ ดวง สมุนไพร เมนูจานเด็ด ขนมหวาน น้ำพริก ผักเพื่อสุขภาพ สินค้า