Gallery ดอกสับปะรดสี

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Aechmea fasciata

ชื่อสามัญ Bromeliad

วงศ์ BROMELIACEAE

ถิ่นกำเนิด ประเทศบราซิล

ลักษณะทั่วไป

สับปะรดสีเป็นพันธุ์ไม้ประดับที่มีใบเป็นกลีบแข็งๆ แผ่ออกไปรอบๆ ข้างบนใบมีลวดลายและสีสันที่สวยงามแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดพันธุ์ นอกจากนั้นสับปะรดเทศยังมีดอกที่สวยงามอีกด้วย

สับปะรดสีเป็นไม้ที่เจริญเติบโตช้า ดูแลง่าย สามารถทนแล้งได้ดี มีช่อดอกยาวสูง สีกลีบดอก กลีบเลี้ยง และใบที่ฉูดฉาดคงอยู่นานหลายสัปดาห์หรืออยู่ได้หลายเดือน และจะงอกต้นเล็กๆ ออกมารอบๆ ต้นสามารถตัดแยกไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ สับปะรดเทศสามารถทนทานอยู่ได้ทั้งในที่มีแสงมากและแสงน้อย แต่ถ้าได้รับแสงมากจะทำให้ใบมีสีสันสวยงามน่ามองยิ่งขึ้น

ถึงแม้คุณสมบัติในการดูดสารพิษของสับปะรดสีจะไม่มากนัก แต่คุณสมบัติเด่นของสับปะรดสีอยู่ที่เป็นพืชที่คายออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป จึงเหมาะที่จะปลูกไว้ในห้องนอน

ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปร่างของใบจะแตกต่างกันออกไปตาม สายพันธุ์ ใบออกเวียนเรียงซ้อนกันแน่นเป็นแอ่งรอบ ลำต้น ทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกได้ แผ่นใบจะค่อน                       ข้างหนา โคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ปลายใบมนหรือแหลม ขอบใบอาจมีหนามหรือไม่มีหนามก็ได้

ดอก สับปะรดส จะเป็นช่อดอกออกที่ส่วนยอดของลำต้น โดยช่อดอกอาจแตกแขนงออกไปมากหรือน้อย ดอกย่อยมีกลีบดอก 3 กลีบ มีเกสรเพศผู้เรียงตัว 2 วง

การขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด และการแบ่งหน่อขยายกอ

 
Web Page Counter
 
กลับหน้าหลักดอกไม้
 
 
   
Home ดอกไม้ เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการแต่งภาพ สุขภาพ เคล็ดลับน่ารู้ สาระน่ารู้ ดวง สมุนไพร เมนูจานเด็ด ขนมหวาน น้ำพริก ผักเพื่อสุขภาพ สินค้า