Gallery ดอกม่วงส่าหรี

 

 
 

"ม่วงส่าหรี" จากลักษณะดอกตั้งแต่ ดอกตูมไปจนถึงดอกที่บานแล้ว จะดูเหมือนดอก ยี่เข่ง ผสมกับดอก ตะแบกดอกม่วง แต่สีของดอกจะเข้มกว่าเยอะ และกลีบดอกละเอียดหนาแน่นกว่าด้วย ส่วนใบ ของ "ม่วงส่าหรี" มีลักษณะคล้ายใบของต้น อินทนิลน้ำ ที่สุด ไม่เหมือนใบของตะแบก หรือใบของยี่เข่งอย่างชัดเจน ลำต้นและกิ่งก้านก็เป็นแบบเฉพาะตัว ไม่เหมือนลำต้นทั้งของยี่เข่ง อินทนิลน้ำ และตะแบกเลย จึงแยกไม่ออกว่าเป็นไม้ในวงศ์ไหน

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 3.5-4 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกว้าง ทรงกลม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม โคนใบเกือบมน เนื้อใบค่อนข้างหนา ดูเหมือน ใบอินทนิลน้ำ เป็นสีเขียวสด เวลามีใบดกจะเป็นพุ่มหนาแน่นให้ร่มเงาดีมาก

ดอก ออกเป็นช่อแน่นขนาดใหญ่ ที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ลักษณะดอกคล้ายกับดอกยี่เข่ง และดอกตะแบกมาก สีของดอกเป็นสีม่วงเข้ม หรือ สีน้ำเงินเข้ม เวลามีดอกจะดกเต็มต้น ดอกบานพร้อมกัน

 
Web Page Counter
 
กลับหน้าหลักดอกไม้
 
 
Home | ดอกไม้ | Gallery ภาพถ่าย | เทคนิคการถ่ายภาพ | เทคนิคการแต่งภาพ | สินค้าอุปกรณ์เสริมกล้อง | Wallpaper